junij 19

Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust

Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust

Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja in se ji delavec ne more odreči, niti z enostransko izjavo niti s sporazumom z delodajalcem. Sporazum, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, je dopusten samo v primeru, ko delavcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu in.

maj 18

Dedovanje po zakonu

Dedovanje po zakonu

Kadar zapustnik ne napiše oporoke, nastopi dedovanje po zakonu. Na podlagi zakona dedujejo po zapustniku njegovi potomci in njihovi potomci, njegov zakonec ali zunajzakonski parter, njegovi starši in njegovi sorodniki, njegovi bratje in sestre ter njihovi potomci in njegovi dedi in babice ter njihovi potomci. Te osebe dedujejo po dednih redih. Dediči bližnjega dednega reda.