december 28

Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Državni zbor je v letu 2017 sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (v nadaljevanju ZČmIS), ki se bo pričel uporabljati 1. januarja 2018. Ta natančno določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije. ZČmIS določa, da.

september 7

Ali se lahko odpovem dedovanju, ki še ni uvedeno?

Ali se lahko odpovem dedovanju, ki še ni uvedeno?

Zakon o dedovanju v 137. členu določa, da odpoved dedovanju, ki še ni uvedeno, nima pravnega učinka. Izjemoma pa se lahko potomec, ki sme samostojno razpolagati s svojimi pravicami, v sporazumu s prednikom odpove dediščini, ki bi mu šla po prednikovi smrti. Taka odpoved velja tudi za potomce tistega, ki se je odpovedal, če ni.

avgust 22

Ekonomsko odvisna oseba po Zakonu o delovnih razmerjih

Ekonomsko odvisna oseba po Zakonu o delovnih razmerjih

Ekonomsko odvisna oseba po Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) je zgolj ekonomsko odvisna od enega naročnika, ker pridobi najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov od tega naročnika, sicer pa delo opravlja samostojno kot samozaposlena oseba. Delo opravlja osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa, vendar nima zaposlenih, dela pa na podlagi civilne pogodbe..

NAZAJ NAPREJ 1 2 3 4 6 7