Svetovanje:

Cilj odvetnice je strankam zagotoviti kvalitetno pravno svetovanje. Na podlagi veljavnih predpisov in obstoječe sodne prakse vam bo predstavila kakšne imate možnosti za uspeh v postopku pred sodišči.

PRAVNO SVETOVANJE

Zastopanje

Odvetnica svoje stranke zastopa  pri opravljanju pravnih dejanj, v postopkih pred državnimi organi, pravnimi osebami, organi lokalne samouprave ter drugimi organizacijami. 

ZASTOPANJE

Mediacija:

V mediacijskem postopku odvetnica s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem vsem vpletenim stranem aktivno pomaga pri iskanju mirnih in konstruktivnih rešitev sporov.

MEDIACIJA

Pravna pomoč

Odvetnica strankam nudi strokovno pravno pomoč, pri čemer je njeno vodilo oseben in poglobljen pristop pri reševanju vsake zadeve. 

PRAVNA POMOČ
Svetovanje

Svetovanje

Zastopanje

Zastopanje

Mediacije

Mediacije

Resnica je redko čista in nikdar ni preprosta. Sodobno življenje bi bilo neznosno, če bi bila prvo ali drugo, in sodobna literatura bi bila nemogoča.
OSCAR WILDE

Odvetnica na Facebooku