marec 21

Kaj prinaša Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov

Kaj prinaša Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju uredba) je začela veljati 25.5.2016, njene določbe pa se bodo morale neposredno uporabljati v vseh državah članicah od 25.5.2018 dalje. V uredbi so navedene pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. To so pravica do dostopa do osebnih podatkov, pravice do popravka, pravica do pozabe, pravica.

december 28

Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Državni zbor je v letu 2017 sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (v nadaljevanju ZČmIS), ki se bo pričel uporabljati 1. januarja 2018. Ta natančno določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije. ZČmIS določa, da.

NAZAJ NAPREJ 1 2 3 5 6