19. Jun

Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust

Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust

Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja in se ji delavec ne more odreči, niti z enostransko izjavo niti s sporazumom z delodajalcem.

Sporazum, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, je dopusten samo v primeru, ko delavcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu in mu pred iztekom delovnega razmerja ni mogoče zagotoviti izrabe letnega dopusta, do katerega je upravičen.

Ko pa delavec letnega dopusta zaradi okoliščin na strani delodajalca ne more izrabiti, pa gre za odškodninsko odgovornost delodajalca in se ta uveljavlja po splošnih načelih civilnega prava.