maj 16

Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela iz strani delodajalca

Če delodajalec med trajanjem ali ob koncu poskusnega obdobja ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, ima možnost redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi. V takem primeru je odpovedni rok sedem dni. Alternativno lahko delodajalec in delavec namesto odpovednega roka (delnega ali celotnega) skleneta dogovor o ustreznem denarnem nadomestilu, kot je določeno v 125. členu.

april 26

10 let z Vami – HVALA ZA ZAUPANJE!

10 let z Vami – HVALA ZA ZAUPANJE!

Ob svoji 10. obletnici dela kot odvetnica, bi se rada zahvalila Vam, drage stranke, za izkazano zaupanje in priložnost, da Vam lahko pomagam. Prav tako se zahvaljujem svoji družini za nenehno podporo in ljubezen. Hvala iz srca! Maja Matjaž

NAZAJ NAPREJ 1 2 5 6