16. Maj

Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela iz strani delodajalca

Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela iz strani delodajalca

Če delodajalec med trajanjem ali ob koncu poskusnega obdobja ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, ima možnost redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi. V takem primeru je odpovedni rok sedem dni. Alternativno lahko delodajalec in delavec namesto odpovednega roka (delnega ali celotnega) skleneta dogovor o ustreznem denarnem nadomestilu, kot je določeno v 125. členu v povezavi s 96. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Glede odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, ZDR-1 v 125. členu določa, da je delavec upravičen do odpravnine, ki je določena za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.
Delavčeva pravica do odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov je urejena v 108. členu ZDR-1. Osnova za izračun odpravnine je v skladu s prvim odstavkom 108. člena ZDR-1 povprečna mesečna plača, ki jo je prejel ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Minimalna zakonska višina odpravnine je urejena v drugem odstavku 108. člena ZDR-1. Tako pripada delavcu odpravnina, če je bil zaposlen pri delodajalcu od 1 leta do 10 let: 1/5 povprečne mesečne bruto plače, če je bil zaposlen pri delodajalcu od 10 let do 20 let: 1/4 povprečne mesečne bruto plače in če je bil zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let: 1/3 povprečne mesečne bruto plače.
Če bo torej delavcu pogodba o zaposlitvi odpovedana zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, je torej pomembna skupna delovna doba delavca pri delodajalcu, pri čemer delavcu odpravnina pripada le v primeru, če je pri delodajalcu (skupno) zaposlen več kot eno leto, v nasprotnem primeru mu odpravnina ne pripada.