januar 25

Kako napisati oporoko?

Kako napisati oporoko?

Oporoko lahko napravi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil petnajst let starosti. Oporoka je veljavna, če je sestavljena v eni izmed oblik, ki jih določa zakon in pod pogoji, ki jih določa Zakon o dedovanju. Poznamo različne vrste oporok: lastnoročna oporoka, pisna oporoka pred pričami, sodna oporoka, oporoka v obliki notarskega zapisa.

januar 15

Ali je možen preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz strani delodajalca?

Ali je možen preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz strani delodajalca?

Ko delavec prejeme odpoved pogodbe o zaposlitvi iz strani delodajalca, je slednji več ne more enostransko preklicati. Ker pa med delodajalcem in delavcem obstaja pogodbeni odnos, je dogovor med strankama vedno mogoč. V kolikor sta volji obeh pogodbenih strank nedvoumno izraženi, lahko pride do preklica odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z dogovorom.

januar 1

Od 1.1.1016 naprej bo odvetnica Maja Matjaž na voljo za posvete tudi v Mozirju. Posveti bodo možni ob ponedeljkih, sredah in petkih ali po dogovoru po predhodnem naročilu na 041 817 711 ali elektronski pošti info@odvetnica-maja.si.

NAZAJ NAPREJ 1 2 5 6