marec 10

Kaj je trpinčenje na delovnem mestu?

Kaj je trpinčenje na delovnem mestu?

Trpinčenje na delovnem mestu je v 6. a členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljeno kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznemu delavcu na delovnem mestu ali v zvezi z delom. V skladu z navedeno definicijo je trpinčenje proces (dogajanje, vedenje, ravnanje) in.

februar 10

Od 1.3.2017 bo odvetnica Maja Matjaž na voljo za posvete tudi v Mozirju po predhodnem dogovoru. Za posvet se lahko naročite preko telefona 041 817 711 ali elektronske pošte info@odvetnica-maja.si.

januar 30

Kako določiti višino preživnine za otroka

Kako določiti višino preživnine za otroka

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da se preživnina določi glede na potrebe preživninskega upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca. Ne gre torej za matematično formulo, temveč individualni pristop. V vsakem primeru posebej se skuša zagotoviti vrednostno sorazmerje med pravno odločilnimi dejavniki: potrebami otrok in zmožnostmi staršev. Višina preživnine mora biti takšna,.

NAZAJ NAPREJ 1 2 4 5 6