februar 10

Od 1.3.2017 bo odvetnica Maja Matjaž na voljo za posvete tudi v Mozirju po predhodnem dogovoru. Za posvet se lahko naročite preko telefona 041 817 711 ali elektronske pošte info@odvetnica-maja.si. 5 (100%) 2 glas[ov]

januar 30

Kako določiti višino preživnine za otroka

Kako določiti višino preživnine za otroka

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da se preživnina določi glede na potrebe preživninskega upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca. Ne gre torej za matematično formulo, temveč individualni pristop. V vsakem primeru posebej se skuša zagotoviti vrednostno sorazmerje med pravno odločilnimi dejavniki: potrebami otrok in zmožnostmi staršev. Višina preživnine mora biti takšna,.

januar 25

Kako napisati oporoko?

Kako napisati oporoko?

Oporoko lahko napravi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil petnajst let starosti. Oporoka je veljavna, če je sestavljena v eni izmed oblik, ki jih določa zakon in pod pogoji, ki jih določa Zakon o dedovanju. Poznamo različne vrste oporok: lastnoročna oporoka, pisna oporoka pred pričami, sodna oporoka, oporoka v obliki notarskega zapisa.

NAZAJ NAPREJ 1 2 4 5 6