6. Apr

Odpravnina v primeru prenehanja delovnega razmerja za določen čas

Odpravnina v primeru prenehanja delovnega razmerja za določen čas

Delavcu, ki je sklenil z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, mu ob prenehanju delovnega razmerja pripada odpravnina na podlagi določila 79. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1).

V skladu s petim odstavkom 79. člena ZDR-1 ima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove.

Če pa je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove, povečane za sorazmerni del te odpravnine za vsak mesec dela, kar pomeni 1/5 osnove + 1/12 od 1/5 osnove za vsak mesec dela nad enim letom zaposlitve.

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas, kar je opredeljeno v četrtem odstavku 79. člena ZDR-1.